Vrijwilligers in de gevangenis


In het landelijke vrijwilligersnetwerk van Exodus Nederland zijn rond de 1.800 vrijwilligers in meerdere werkzaamheden actief. In de gevangenis, in de nazorg en in de Exodushuizen zelf. Velen tonen zo hun betrokkenheid met onze doelgroep, die in bijna alle gevallen nog wel een extra duwtje in de rug kan gebruiken.

Zo ook bij de locaties Den Haag en Leiden. In beide steden zijn zo’n 15 vrijwilligers actief. Vanuit alle hoeken van de samenleving melden enthousiaste vrijwilligers zich bij ons aan. Bijvoorbeeld voor ondersteuning bij huiselijke activiteiten, of als maatje gekoppeld aan een bewoner die daar behoefte aan heeft.

EXODUS(CirkelDoorbreken)Begin 2014 is Exodus Den Haag van start gegaan met het project “Hand in Hand”. Een project waarin vrijwilligers meer actief betrokken worden in het re-integratietraject van de bewoners. Zo werken persoonlijk begeleider, bewoner én vrijwilliger samen om de doelen die de bewoner zich heeft gesteld, te realiseren. De eerste signalen zijn positief. De bewoners ervaren de aanwezigheid van de vrijwilligers als een luxe.

De vrijwilligers van Exodus gaan in de nabije toekomst een nog grotere rol spelen, al te beginnen in de gevangenis. Zo bestaan er in de gevangenissen van Zoetermeer en Alphen aan de Rijn zogenaamde re-integratiecentra (RIC’s) waar vrijwilligers gedetineerden helpen zoeken naar oplossingen op alle leefgebieden voor “als ze weer buiten komen”. Deze gevangenis-zorg geeft de gedetineerde na detentie meer (zelf)vertrouwen om de zaken in de maatschappij weer snel op te pakken.

Wie overweegt om vrijwilligerswerk te gaan doen voor Exodus, wordt van harte uitgenodigd om de website www.exodus.nl te raadplegen. Daar kan je lezen over de vele soorten vrijwilligersactiviteiten. Vrijwilligerswerk is immers niet vrijblijvend en moet – zeker in ons geval – goed bij je passen.

De vrijwilligerscoördinatoren zijn Babet de Haas in Den Haag (e-mail: B.deHaas@exodus.nl) en Fred van Oostenrijk (F.vanOostenrijk@exodus.nl) in Leiden. Wie meer wil weten over het vrijwilligerswerk in de huizen of daarbuiten, kan naar één van hen een e-mail sturen, zodat zij contact met je kunnen opnemen.