Wethouder heroverweegt subsidiekorting en wil in gesprek


Gisteren is in de commissie samenleving van de Haagse gemeenteraad de brief van wethouder Baldewsingh (sociale zaken) besproken, waarin hij zijn beleidsvoornemens met betrekking tot het Haagse dak- en thuislozen beleid ‘Den Haag Onder Dak’ toelicht. De uitkomst van deze vergadering is voor Exodus Den Haag hoopgevend.

Het beleidsvoorstel van de wethouder dreigde voor Exodus neer te komen op een halvering van de gemeentelijk financiële steun in dit jaar en een volledige stopzetting vanaf 2014. Gelukkig heeft de wethouder tijdens de raadsvergadering vandaag aangegeven deze subsidiekorting te zullen heroverwegen en met Exodus in gesprek te willen gaan over de toekomst. Uiteraard zijn wij verheugd over deze uitkomst.

Wij zien het gesprek met de wethouder met vertrouwen tegemoet omdat wij ervan overtuigd zijn dat het werk van Exodus in Den Haag uniek en noodzakelijk is en bovendien uitstekend aansluit bij het beleidsvoornemen van de wethouder om het zwaartepunt in de opvang in Den Haag in toenemende mate te richten op preventie en herstel.

De wethouder spreekt in zijn brief aan de gemeenteraad onder meer van „een ombuiging van het beleid: minder opvang ten gunste van innovaties en activiteiten op het terrein van preventie en herstel.” Dit vormde voor Exodus des te meer reden voor verbazing over de voorgenomen subsidiekorting op ons werk, omdat juist preventie en herstel precies is waar wij ons op richten.

Tijdens de raadsvergadering hebben Ed Deij (directeur Exodus Den Haag) en Jan Eerbeek (bestuursadviseur van Exodus) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. Een fragment uit de inspreektekst van Jan Eerbeek:

“[Het] succesvolle Exodusproject [..] wordt wegbezuinigd en kan geen inkooprelatie krijgen met de Gemeente Den Haag. Je kunt je ogen bijna niet geloven als je het leest, maar het staat er toch echt! En je kunt je ogen al helemaal niet geloven als je de nieuwe beleidsplannen ziet. In de eerste plaats is er een sterke inzet op herstel en preventie. Mensen uit het zorgcircuit halen. Dat is nou juist precies wat Exodus doet: werken aan de zelfredzaamheid en een aanpak van de multiple problematiek.
In  de tweede plaats wordt ingezet op meer vrijwilligers. Exodus heeft in Nederland 11 huizen en in totaal 1800 vrijwilligers. Ook in Den Haag zijn heel veel vrijwilligers met ervaringsdeskundigheid. een heel groot draagvlak in kerken en organisaties waar Exodus is ontstaan. De gemeente investeert, maar genereert een veelvoud aan menskracht en middelen. In de derde plaats: we zijn hier in de commissie Samenleving. Wat Exodus doet is de samenleving betrekken bij de re-integratie van ex-gedetineerden. Een nieuwe start van gedetineerden in de maatschappij is niet alleen het werk van professionele organisaties, maar het is ook het werk van de samenleving als geheel. In die samenleving zelf is Exodus ontstaan als een particulier initiatief. Het is uitgegroeid tot een grote organisatie met een ongelofelijk breed netwerk in de stad en in het land. Wat Exodus doet is concrete hoop bieden aan mensen die vastgelopen zijn. Ze weer thuisbrengen in de samenleving, om als volwaardige burgers deze stad mee draaiende te houden.
Het enige wat eigenlijk van de Gemeente Den Haag wordt gevraagd is om Exodus in die ambitie ook te blijven steunen en vooral ook de bewoners van Exodus Den Haag niet het perspectief te ontnemen en ze te blijven bieden wat ze zo hard nodig hebben: intensieve begeleiding.

de volledige tekst kunt u hier lezen [pdf]