What the bleep is BLEEP?


Deze week was de aftrap van het Europese project BLEEP. Dat is geen ongepast woord dat weggebleept moet worden, maar een afkorting van: ‘Blended Learning Environment for European (ex-) Prisoners’. Oftewel: een ‘gemengde leeromgeving voor Europese (ex-)gedetineerden’. Wij zijn daar als Exodus bij aangesloten omdat informele leerprocessen de kern van ons werk vormen. Het hele Exodustraject kan immers gezien worden als een maatwerk-leertraject voor onze deelnemers. En om dat goed te kunnen begeleiden is het ook voor medewerkers en vrijwilligers van belang om te blijven leren. Logisch dus dat het voor ons interessant is om te onderzoeken hoe nieuwe technologieën en nauwere samenwerking met andere organisaties deze bij ons grotendeels analoge leerprocessen kunnen ondersteunen.

Belangrijkste doel van het project BLEEP is om bij te dragen aan het toekomstperspectief van mensen tijdens en na hun detentie door het ontwikkelen van een gemengde leeromgeving met en voor hen en voor de professionals en vrijwilligers rondom hen. Gemengd leren biedt een combinatie van online leren en contactonderwijs (waarbij dat laatste klassikaal, ervaringsgebaseerd, formeel of informeel van vorm kan zijn). Blended learning is volop in ontwikkeling in het formele onderwijs en in de context van professionele trainingen. Maar in de context van detentie en terugkeer is dit nog tamelijk onontgonnen terrein. Niet alleen in Nederland maar ook in de meeste andere Europese landen.

Daarom gaan we de komende tijd met negen partners uit vijf verschillende Europese landen (Italie, Roemenië, Portugal, Turkije en Nederland) aan de slag om een blended learning platform te ontwerpen dat de leerkansen voor onze doelgroep vergroot. Gezamenlijk vormen we met deze partners een internationaal netwerk van kennisinstellingen, gevangenissen, reclassering, media-ontwerpers en resocialisatie instellingen. Uiteraard werken we nauw samen met (ex-)gedetineerden zelf en de mensen die direct betrokken zijn bij hun leerprocessen zoals trainers, casemanagers en vrijwilligers in de gevangenissen en begeleiders, reclasseerders, behandelaars en vrijwilligers in de buitenwereld.

Over enkele weken gaat de projectwebsite online waar je je onder andere kunt inschrijven voor de nieuwsbrief van het project. En ook op deze blog zullen we af en toe een update geven van het project. Wil je tussendoor al meer weten, zoek dan even contact met Roselyne