Nieuwe voorzitter Chris van Dam: “Zelf betrokkenheid tonen”


Begin 2012 namen 5 bestuursleden, na jarenlange inzet, afscheid van Exodus Den Haag om plaats te maken voor nieuw elan. Chris van Dam nam het voorzitterschap over van Pieter Jan Biesheuvel. Hieronder vertelt hij ons over de ambities van het ‘ververste’ bestuur en zijn persoonlijke drijfveren.

“Begin dit jaar heb ik het voorzitterschap van het bestuur van Exodus Den Haag overgenomen van Pieter Jan Biesheuvel. Daarvoor was ik al enige jaren als bestuurslid actief voor Exodus. Wat mij persoonlijk drijft om dit bestuurswerk te doen? Twee dingen: ik ben opgegroeid in de christelijke traditie. Daarin speelt een belangrijke rol dat de weduwe, de wees, de vreemdeling, maar ook de gevangene, humaan behandeld worden. Het is een teken van beschaving hoe we omgaan met mensen die het moeilijk hebben.  Aan die beschaving wil ik graag mijn bijdrage leveren en zeker anno 2012: we leven in een zich verhardende samenleving. Ik moet zelf betrokkenheid tonen in plaats van thuis achter de geraniums toekijken.

Een andere drijfveer ligt in mijn werk: ik ben officier van justitie. Een belangrijk deel van mijn werk is het opsluiten van mensen in de gevangenis. En ik doe dat veelal uit volle overtuiging. Maar met nog veel meer overtuiging en tevredenheid zie ik dat mensen bij Exodus de ketenen écht van zich af kunnen werpen. Daaraan lever ik graag mijn bijdrage als bestuurslid, en sinds kort dus als voorzitter.

Gelukkig verkeert Exodus in de luxe positie dat er veel mensen zijn die zich, ook in hun vrije tijd, graag willen inspannen voor Exodus. Daar waar de één graag praktisch als vrijwilliger de handen uit de mouwen steekt, wil een ander zich graag bestuurlijk inzetten. Diverse mensen hadden de afgelopen maanden aangeboden om bestuurlijk actief te worden voor Exodus. Een vijftal zittende bestuursleden was al jaren actief voor Exodus en vond dit een mooi moment om het stokje over te geven.

Het huidige bestuur bestaat uit veel nieuwe enthousiaste leden en kan er weer jaren tegenaan. Bestuursleden worden bij Exodus Den Haag voor vier jaar benoemt en mogen één keer herkozen worden. We proberen het bestuur zodanig samen te stellen dat we verschillende beroepsgroepen en belangrijke organisaties in ons midden vertegenwoordigd hebben: rechters, advocatuur, bedrijfsleven, lokale politiek, gevangenispastoraat. Daar zijn we met het huidige bestuur weer goed in geslaagd.

In 2012 willen we als bestuur twee zaken helder krijgen: wat wil Exodus Den Haag met jong-volwassenen en hoe kunnen we de methodiek ‘door outdoor ervarend leren’ borgen in onze organisatie. Verder willen we de banden met de medewerkers van Exodus aanhalen door de jaarlijkse bijeenkomst tussen bestuur en medewerkers in ere te herstellen. Binnen het bestuur verdelen we een aantal portefeuilles, zodat bestuursleden een eigen verantwoordelijkheid ontwikkelen ten aanzien van onderwerpen als communicatie, zingeving, of contact met het bedrijfsleven.

Er komen spannende tijden aan. We moeten er rekening mee houden dat er eerder minder dan meer budget beschikbaar komt. Door slim te zijn, door zuinig te zijn, kunnen we het redden. In de komende jaren zal de kwantiteit van het Exoduswerk misschien niet kunnen groeien, maar wel de kwaliteit. Op de langere termijn zal het nodig zijn om de diversiteit van ons aanbod uit te breiden.

Over een jaar of tien hebben we waarschijnlijk, naast het huidige model van begeleid wonen, een breder palet aan begeleidingsvormen voor ex-gedetineerden. Veelal minder inpandig, wel veel langer durend. Met nog meer betrokkenheid van vrijwilligers die een betekenisvolle rol willen spelen in het leven van mensen die bajes van binnen hebben moeten zien. Burgerparticipatie in de begeleiding en nazorg van ex-gedetineerden, ‘someone to watch over me’; daar moet het steeds meer heen in de komende jaren.”